JEŘABINKY

3.třída: 5 – 7 leté děti

 

* přizpůsobení se větším nárokům ve všech činnostech během dne

* zvládat „řád svobody a povinnosti“, rozpoznat hranice asertivního chování

* nést odpovědnost za své chování, rozhodování, hygienu, sebeobsluhu, kulturu stolování

* spolupráce s institucemi – ZŠ, ZUŠ, Muzeum, ostatní MŠ, divadlo, DPS

* EVVO, EKO MŠ, Mažoretky, keramika, logopedie, zvířátka, zdravotní a dopravní aktivity

* rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti, zvládat delší vycházky, turistické výlety

* zaměření na přírodní pedagogiku

* znát děti ze školky, učitelky a ostatní zaměstnance jménem

* zvládat pracovní a výtvarné činnosti, různé techniky, objevovat, experimentovat

* skupinová práce, činnosti na interaktivní tabuli

* umět správně vyslovovat všechny hlásky, dokázat se sám obléci, obsloužit

* individuální integrace

* centra pracovních činností

 

 

Personální obsazení:

učitelka:                Bc. Helena Krejčíková -koordinátorka EVVO

učitelka:                Nataša Kačínová

kuchařka:              Irena Šťastná

 


AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN PRO JEŘABINKY

 

 

1. - 4.10. JABLÍČKOVÝ TÝDEN - prosíme o jablíčka a oříšky na závin

2.10. DEN ZVÍŘAT V MUZEU - KALHOTY! POZDNÍ PŘÍCHOD NA OBĚD!

7. - 11.10. BRAMBOROVÝ TÝDEN

10.10. PAT a MAT - DÍLNY PRO CHLAPCE V ZŠ LADA, JDEME PO O MÍSTO SPANÍ, NA SEBE HRACÍ KALHOTY NEBO MONTÉRKY

14. - 18.10. KAŠTANOVÝ TÝDEN - vyhlašujeme sběr kaštanů a žaludů

17.10. JIRÁSKOVO DIVADLO - SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ! POZDNÍ PŘÍCHOD NA OBĚD!

PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKA - ÚTERÝ A ČTVRTEK

TĚLOCVIČNA - KAŽDOU STŘEDU. DĚTI RÁNO NEPŘEVLÉKEJTE! ODCHÁZÍME V 7,45!

29. A 30.10. JSOU VE ŠKOLÁCH PODZIMNÍ PRÁZDNINY.PROSÍME O UPŘESNĚNÍ DOCHÁZKY VAŠICH DĚTÍ V MŠ.

31.10. VYŠETŘENÍ OČÍ - PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

 

 

 

 

 

 


                                                                          
Zápis ze schůzky konané dne 12. 9. 2019

Představení – uč. Bc. H. Krejčíková, uč. N. Kačínová

Kapacita MŠ – 91 dětí

4 třídy – Pampelišky, Kopretinky, Jeřabinky, Sněženky

  1. školní řád a vnitřní řád – uzavírání a otvírání MŠ

  2. zabezpečení budovy – kódy

  3. režim dne – akce, logopedická prevence, přírodní pedagogika, tělocvična

  4. omlouvání dětí – nemoc, volno, lázně – vyplnit a přinést Omluvný list

  5. vyzvedávání dětí a předání dítěte učitelce! (dohody o vyzvedávání dětí)

  6. evidenční listy – hlaste změny!


 1. Stravné a školné


  1. platba stravného do 15. dne v měsíci!

  2. řádné vyplnění přihlášky pro VŠJ

  3. školné předškolní děti neplatí

  4. platit trvalým příkazem, změny hlaste!

  5. alergie – potvrzení od lékaře!

Potřeby dětí

hygienické potřeby 2x ročně

  1. vhodné oblečení a obutí do třídy, ven, na odpočinek, tělocvičny, dílny

  2. nevhodné- rifle a bundy na knoflíky!, zákaz nošení pantoflí a deštníků!

  3. náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, punčocháče, trička – označit!


 1. Další potřeby

nenosit šperky a drahé hračky (neručíme)

  1. nenosit žvýkačky! a jiné sladkosti

  2. čtení nástěnek – akce! a další potřeby

  3. výlety = pořádné batohy!, na přírodní pedagogiku máme vlastní batohy

  4. sběrová akce papíru, kaštanů a drobných elektrospotřebičů (Zelená škola)


 1. Diskuse a dotazy

projekty školky – NIVEA – Medvídek Niveáček, MRKVIČKA, Nenič své zdravé tělo (naše přehlídka), MAP, ZŠ Lada, další na nástěnce u schodiště

  1. návštěva živých zvířátek ve školce – Libertin

  2. oslavy narozenin, karneval a další akce – nenosit sladkosti, ale zdravé pochoutky

  3. sdělte všechny důležité věci, které se týkají vašich dětí
 

                                                                        

                                                         

 


 

 


 

 


 

Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace