JEŘABINKY

3.třída: 5 – 7 leté děti

 

* přizpůsobení se větším nárokům ve všech činnostech během dne

* zvládat „řád svobody a povinnosti“, rozpoznat hranice asertivního chování

* nést odpovědnost za své chování, rozhodování, hygienu, sebeobsluhu, kulturu stolování

* spolupráce s institucemi – ZŠ, ZUŠ, Muzeum, ostatní MŠ, divadlo, DPS

* EVVO, EKO MŠ, Mažoretky, keramika, logopedie, zvířátka, zdravotní a dopravní aktivity

* rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti, zvládat delší vycházky, turistické výlety

* zaměření na přírodní pedagogiku

* znát děti ze školky, učitelky a ostatní zaměstnance jménem

* zvládat pracovní a výtvarné činnosti, různé techniky, objevovat, experimentovat

* skupinová práce, činnosti na interaktivní tabuli

* umět správně vyslovovat všechny hlásky, dokázat se sám obléci, obsloužit

* individuální integrace

* centra pracovních činností

 

 

Personální obsazení:

učitelka:                Bc. Helena Krejčíková

učitelka:                Nataša Kačínová

kuchařka:              Jana Roubalová

 

AKCE JEŘABINEK NA DUBEN

2.4. UKÁZKA VÝCHOVNÉ PRÁCE V 15:15 HODIN

4., 17.4. PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKA – LAHVIČKU A BOXÍK

8.4. – 11.4. DOPRAVNÍ TÝDEN*

9.4. dopolední výlet - batůžek, pitíčko, dobrotku

10.4. DÍLNY V ZŠ LADA

16.4. PEČOVATELSKÝ DŮM – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

18.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – PROSÍME O NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY

23.4. – 26.4. BAREVNÉ DNY – DEN ZEMĚ*

29.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

30.4. ČARODĚJNICE – NOVÝ ŽIZNÍKOV

* INFORMACE UPŘESNÍME 

                                                                        

                                                         

 


 

 


 

 


 

Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace