JEŘABINKY

3.třída: 5 – 7 leté děti

 

* přizpůsobení se větším nárokům ve všech činnostech během dne

* zvládat „řád svobody a povinnosti“, rozpoznat hranice asertivního chování

* nést odpovědnost za své chování, rozhodování, hygienu, sebeobsluhu, kulturu stolování

* spolupráce s institucemi – ZŠ, ZUŠ, Muzeum, ostatní MŠ, divadlo, DPS

* EVVO, EKO MŠ, Mažoretky, keramika, logopedie, zvířátka, zdravotní a dopravní aktivity

* rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti, zvládat delší vycházky, turistické výlety

* zaměření na přírodní pedagogiku

* znát děti ze školky, učitelky a ostatní zaměstnance jménem

* zvládat pracovní a výtvarné činnosti, různé techniky, objevovat, experimentovat

* skupinová práce, činnosti na interaktivní tabuli

* umět správně vyslovovat všechny hlásky, dokázat se sám obléci, obsloužit

* individuální integrace

* centra pracovních činností

 

 

Personální obsazení:

učitelka:                Bc. Helena Krejčíková

učitelka:                Nataša Kačínová

kuchařka:              Jana Roubalová

 


AKCE JEŘABINEK NA ČERVEN

4.6. GEOPARK RALSKO - PROGRAM -BOXÍK A LAHVIČKU

5.6. PUTOVÁNÍ ZA JEŽKEM BODLINKOU - BOXÍK A LAHVIČKU

6., 18. PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKA

7.6. PROUŽKOVÝ DEN  - PROUŽKOVÉ TRIČKO

11.6. JETŘICHOVICE - ČTĚTE INFO

13.6. DRAVCI V ZŠ LADA

14.6. a 17.6. JAHODOVÝ DEN - PROJEKT - VŠE S JAHODAMA

14.6. DOPOLEDNÍ VÝLET DO DUBICE - SEBOU BATŮŽEK, DOBROTKU A PITÍ ( DĚTI NAMAŽTE OPALOVACÍM KRÉMEM!!!!

20.6. VÍTÁNÍ LÉTA V ČERVENORŮŽOVÉM OBLEČENÍ

21.6. ROZDÁVÁNÍ VÝKRESŮ A DALŠÍCH VĚCÍ - DONÉST 2 TAŠKY

25.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - DOPOLEDNE

SBĚRNÝ DVŮR A HASTRMANSKÁ STEZKA - UPŘESNÍME

VÁŽENÍ RODIČE, PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM KRÁSNÉ LÉTO! 

                                                                        

                                                         

 


 

 


 

 


 

Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace