Kopretinky

Děti 4 - 5 leté

  • rozvíjení osvojených dovedností, návyků

  • postupný rozvoj hry, jemné a hrubé motoriky

  • zapojování se do všech činností během dne v pracovních koutcích, skupinová práce

  • využívat pracovních dovedností: kreslení, malování, modelování, stříhání, lepení

  • koordinace pohybů při cvičení, tanci

  • logopedická prevence, práce na interaktivní tabuli

  • větší samostatnost, dokázat vyřídit vzkaz, orientovat se v budově školy

  • znát děti ve třídě, uvědomovat si své okolí, navštěvovat kulturní programy

  • práce s interaktivní tabulí

Personální obsazení:

učitelka Dana Plhalová
učitelka: Michaela Žďárská
školnice: Marie Bednářová
kuchařka: Jana Roubalová
asistentka pedagoga                             Eva Čistá                                           


AKCE KOPRETINEK ČERVEN

4.6. - výlet do geoparku, oběd bude ve školce, děti budou mít v batohu pití a jednu dobrotu, pláštěnku,sraz do 7.30

7.6. - proužkový den, podpora osob s rozštěpovými vadami

11.6. - celodenní výlet do Dolského mlýna, sraz v MŠ DO

 8 HODIN, návrat okolo 14.30hod., jídlo bude odhlášené,

 děti budou mít v batohu jídlo NA CELÝ DEN, pláštěnku.

 Pokud děti přijdou do MŠ brzy ráno, vezmou si snídani 

do třídy, ostatní děti přijdou nasnídané.

20.6.Vítání léta - červenorůžové oblečení

Jiné výlety a zmrzlinka dle počasí.


 

 
 Překontrolujte dětem náhradní oblečení ve skříňkách - ponožky, spodní prádlo, punčocháče, trička.
 


 

 

 Zápis z třídní schůzky ze dne 13. 9. 2018

 

1. Školní řád, režim dne, týdenní plány a důležité informace o chodu MŠ

- třída KOPRETINEK, zapsáno 26 dětí ve věku 4-5 roků, z toho 15 děvčat a 11chlapců, v celé MŠ  zapsáno 91 dětí

- všechny důležité informace jsou vyvěšeny na webu, na nástěnce v šatně a na dveřích, je potřeba je   pravidelně číst, seznámení s vnitřním řádem MŠ

- děti se scházejí do 8:00 hodin, pozdní příchody se hlásí předem (lékař), dítě je nutné předat paní učitelce

- po obědě odcházejí děti ve 12:00 hodin, ráno nahlásit

- odpoledne odcházejí nejdříve ve 14: 45 hodin

- děti mohou vyzvedávat rodiče nebo příbuzní zapsány u p.učitelky v dohodě o předání dítěte

- ZAVÍRAT DVEŘE NA DVĚ KLIKY!

- ráno informujte o změně zdravotního stavu vašeho dítěte (kašel, průjem…), nemocné děti nebudou přijat

 

2. Placení školného a stravného je do 15. dne v měsíci, informace u vedoucí stravování

    p. Iszworové

 

- školné 450Kč, stravné 32Kč – vyplnit přihlášky ke stravování

- pokud možno, zřídit sporožiro, příkaz z účtu, zkontrolovat variabilní symbol

 

3.     Potřeby dětí do MŠ                                                                                                   

- dvoje oblečení 1 krát na ven, 1 krát do třídy

- ve skříňce náhradní spodní prádlo, ponožky

- do třídy nenosit hračky, možno plyšák na spaní, bačkory NÉ na suchý zip a provlékací pásky

- nahlásit alergie dětí, užívání léků, levorukost

- nahlásit neprodleně změny telefonních čísel apod.

- případné problémy řešit na třídě s p.učitelkou 

- MŠ neodpovídá za cennosti (řetízky, náušnice…)

- oslavy narozenin společná akce, domluvení s p.učitelkou, dobroty – bombony želatinové, dorty, nanukové dorty

 -  fotografování, gratulace od kamarádů…

- webové stránky MŠ – www.skolkalipa.cz

- telefon do MŠ  487 522 598

 

 

 

4.  Co by mělo Vaše dítě zvládnout v MŠ

- samo se obléknout, skládat si oblečení, zvládat hygienické návyky – vysmrkat, mýt ruce  

  mýdlem, používat toaletní papír, samo se najíst, vyřídit drobné úkoly

 -před příchodem do třídy se s dětmi dojděte vyčůrat, umýt si ruce

 

Vyhlašujeme sběr kaštanů, starého papíru.

Starý papír vybíráme poslední tři pracovní dny  v měsíci.


Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace