Pampelišky

Děti 3 - 4leté

  • postupné přivykání za pomoci rodičů na nové prostředí a nové lidi, režim dne

  • pozvolné, nenásilné zapojování do denních činností

  • dostatečný prostor na vyjádření potřeb a přání dětí

  • respektování individualit dětí – adaptační problémy, stravování, specifické problémy

  • učit se základům společné hry, podělit se o hračku, neubližovat si navzájem

  • učit se reagovat na pokyn učitelky, umět poslechnout

  • zvládnout základy hygieny, sebeobsluhy, stolování

  • seznamování s okolím školky, zahrada, turistické výlety

  • divadélka ve školce

  • individuální integrace 


Personální obsazení třídy:

učitelky:    Romana Brožková
                 Renáta Gajdošíková


kuchařka: Irena Šťastná
školnice:  Marie Bednářová

  

 

AKCE NA DUBEN

 

2.4. Literární přehlídka v MŠ Nerudova - 3 vybrané děti

 

8.-12. 4. Dopravní týden - děti si mohou přinést hračku, knížku, nebo tričko k tématu

 

18.4. Velikonoční prázdniny- nahlašte docházku dětí

 

23.-26.4. Barevné dny - Den Země, úklid zahrady, plnění úkolů

 

29.4. Den otevřených dveří - čas bude upřesněn na plakátech

 

30.4. Čarodějnice - upřesníme

 

 

 

         

 

 
 


 


 

        

 


 


 
 

 
 
 

 
                       
 

 

 

 

 

                                      

 


 


 


Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace