Pampelišky

Děti 3 - 4leté

  • postupné přivykání za pomoci rodičů na nové prostředí a nové lidi, režim dne

  • pozvolné, nenásilné zapojování do denních činností

  • dostatečný prostor na vyjádření potřeb a přání dětí

  • respektování individualit dětí – adaptační problémy, stravování, specifické problémy

  • učit se základům společné hry, podělit se o hračku, neubližovat si navzájem

  • učit se reagovat na pokyn učitelky, umět poslechnout

  • zvládnout základy hygieny, sebeobsluhy, stolování

  • seznamování s okolím školky, zahrada, turistické výlety

  • divadélka ve školce

  • individuální integrace 


Personální obsazení třídy:

učitelky:    Romana Brožková
                 Renáta Gajdošíková


kuchařka: Irena Šťastná
školnice:  Marie Bednářová

 

 

         AKCE NA ČERVEN PRO PAMPELIŠKY

 

3.6. Výlet do Doks- sraz dětí do 7.30 hod. v MŠ, návrat přibližně ve 12.30 hod.

 

S sebou batůžek- svačina, pití, dobrotka….vhodné oblečení ( pokrývka hlavy)

 

7.6. Proužkový den- podpora dětí s rozštěpovými vadami

 

20.6. Vítání léta- červeno- růžové oblečení
 


 


 

        

 


 


 
 

 
 
 

 
                       
 

 

 

 

 

                                      

 


 


 


Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace